OM INDUSTRILACKERING

GEDIGEN OCH BRED KUNSKAP

Vi är ett ytbehandlingsföretag med servicekänsla i Falkenberg. Industrilackering arbetar med rostskydd, blästring, glasblästring, sprutförzinkning, metallisering, lastvagnslackering, brandskyddsmålning mm. Arbete görs även med mobila enheter för blästring och målning.

Vårat mål är att samtliga anställda har genomgått eller skall genomgå branschens certifikatmålarutbildning.

Vi är auktoriserade både för verkstadsmålning & fältarbeten.

KVALITET OCH MILJÖ

Industrilackering AB i Falkenberg har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.